اقامتگاه های بوم گردی اصفهان

شهر اصفهان را می‌توان یکی از مهمترین و پیشرو ترین شهر های ایران در زمینه اقامتگاه های بوم گردی دانست. به نحوی که اقامتگاه های بوم گردی شهر اصفهان همه ساله پذیرای میهمانان داخلی و خارجی بسیاری بوده و با بررسی نظرات این میهمانان میتوانیم بفهمیم که درصد رضایت از این شهر و اقامتگاه های آن بسیار بالا بوده و همه مسافرین که به قصد دیدن این شهر وارد اصفهان می شوند با درصد رضایت بالایی از این شهر خارج می شوند.