سید

کیل استان خراسان شمالی شهر بجنورد

خراسان شمالی کیلومتر ۱۰ جاده بجنورد ـ اسفراین روستای مهنان


قیمت اقامتگاه بوم گردی سید

قیمت بر اساس نفر

قیمت به ازای 1 نفر :  

50,000 تومان


قیمت بر اساس اتاق

قیمت برای سنتی با ظرفیت 6 نفر :  

250,000 تومانتوضیحات اقامتگاه بوم گردی سید

در اقامتگاه سید از امکانات موسیقی محلی و گشت منطقه ای و رقص محلی با رزرو قبلی بهره ببرید.

توضیحات بیشتر


امکانات اقامتگاه بوم گردی سید

تورلیدر محلی

امکان طبخ غذا

غذای سنتي


محصولات مرتبط

موقعیت اقامتگاه بوم گردی سید

نقشه درحال بارگذاری است

اقامتگاه های شهر بجنورد

ثبت نظر

اقامتگاه های استان خراسان شمالی

حسین مهنانی

با مالک اقامتگاه صحبت کنید